Eunzel ASMR 은젤是什么?

Eunzel ASMR 은젤是一支来自韩国的ASMR短片,Eunzel ASMR 创作的音乐和配音以及完美的视觉效果可以让收看者产生放松的情绪。

Eunzel ASMR 은젤是什么?